Koleżanki i Koledzy!

Dziś Wasze Święto!

Na początku chcę powiedzieć, że zarówno związki zawodowe, samorząd zawodowy i oczywiście centrale związkowe zrzeszające Pielęgniarki i Położne stoją przed ogromnym wyzwaniem jakim jest zmiana pokoleniowa w naszym środowisku.

My, czyli te które zakładaliśmy organizacje związkowe, samorząd mamy do odegrania jedną ze swoich ostatnich ról. Naszą misją jest zrobić wszystko, aby nasze przyszłe pokolenia wchodziły do tego zawodu z dumą i poczuciem godności. Czeka nas jeszcze jedna ogromna batalię o godny testament pokolenia, które ponad 20 lat temu rozpoczął to wielkie przedsięwzięcie jakim jest walka o godne warunki pracy i płacy dla Pielęgniarek i Położnych.

Dziś jest odpowiedni moment, abym w imieniu Forum Związków Zawodowych złożyła obietnicę, iż dołożę wszelkich starań, aby ten przykry dla nas stan odmienić na taki, który będzie można uznać za w pełni sprawiedliwy i europejski. Dziś, szczególnym wyzwaniem dla Europy jest pogłębiona integracja jeśli chodzi o system ochrony zdrowia, a w szczególności walkę z dumpingiem socjalnym, który zmusza Pielęgniarki i Położne do migracji.

Życzę Wam więcej Europy, bo więcej Europy w polskiej służbie zdrowia zagwarantuje Wam efektywny dialog i współpracę z całą klasą decydentów na odpowiednim poziomie – takim, w którym nie tylko będziemy wysłuchani, ale przede wszystkim postulowane przez nas propozycje będą wdrażane długoterminowo i ponad partyjnie. Drugi element dotyczy właśnie kwestii płacowych – nie widzę żadnych przeszkód ku temu, aby Pielęgniarki i Położne zarabiały tyle co ich koleżanki na zachodzie. Po to właśnie wstępowaliśmy do Unii, aby realnie zbliżyć się do najsilniejszych państw, takich jak Niemcy, Francja, czy wtedy jeszcze Wielka Brytania.

Koleżanki i Koledzy, jako była Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych życzę Wam silnej organizacji związkowej. Życzę Wam, abyście skorzystały z tzw. zmiany definicji pracownika po to, aby Pielęgniarki i Położne pracujące na kontraktach mogły przystąpić do Waszych szeregów. To wbrew wszelkim lękom i oporom byłaby ogromnie innowacyjna zmiana.

Nie będę naiwnie życzyć Wam przychylnych decydentów, bo taka sytuacja od 27 lat nie miała miejsca, ale mogę i chcę z całego serca życzyć Wam odwagi, determinacji i siły do walki. Nie zapominajcie o instytucji strajku, w szczególności na poziomie zakładowych organizacji związkowych! To właśnie tam drzemie Wasza największa siła! Nie bójcie się strajkować i walczyć w obawie o utratę pracy. Ten lęk wykorzysta każdy pracodawca. Pokażcie jedność Waszego środowiska, a będziecie mogły obronić się przed każdym, kto podniesie rękę na Pielęgniarkę i Położną. To właśnie umiejętność bycia razem w trudnych chwilach, budowanie odwagi poprzez zjednoczenie jest kluczem do walki o godność w zakładach pracy!

A więc nie poddawajcie się – nie bójcie, że czegoś Wam nie wypada, że Pielęgniarce czy Położnej czegoś zrobić nie przystoi. Dopóki prezesi, dyrektorzy szpitali, minister, premier tego kraju może wszystko – może nie spełniać obietnic, omijać dialog, skoro pracodawcy mogą stosować na nas mobbing, próbować rozbijać związki zawodowe to Wam również wolno wszystko, nawet jeśli miałaby Was dotknąć jakakolwiek krytyka.

Tak, życzę Wam więcej egoizmu – zadbajmy o siebie, abyśmy w przyszłości mogli godnie i bezpiecznie zajmować się Pacjentami,